Winkelmand

0

Border visie/vision

Een border collie is: (NL)

 • zeer intelligent
 • enorme will-to-please
 • snelle wendbaarheid
 • uiterst enthousiast
 • leergierig
 • speels
 • waaks/alert/oplettend
 • gedreven/onverzettelijk
 • pittig/fel/scherp reagerend/levendig: nooit zenuwachtig of agressief
 • keihard voor zichzelf
 • volgzaam
 • onvoorwaardelijke liefde
 • atletisch lichaam, goed gebogen ribben, borst diep en niet te smal, lendenen diep en gespierd, maar niet opgetrokken. Lengte van het lichaam iets meer dan schouderhoogte.
 • kleuren: zwart wit, zwart driekleur, blauw wit, blauw driekleur. Wit mag niet overheersen.
 • schofthoogte: 53 cm (ideale hoogte).
 • ogen: wijd uit elkaar staand, ovaal gevormd, bruin van kleur, expressie zacht, levendig, vief en verstandig.
 • rust in het koppie
 • regelmaat
 • normale beweging, uren wandelen is (echt) niet nodig. Dan bouwt u conditie op bij de hond en dat is NIET wat de bc nodig heeft, qua geestelijke uitdaging/voldoening. Daarmee wordt alleen conditie opgebouwd en geeft de hond NIET de geestelijke uitdaging/voldoening die hij/zij nodig heeft. Afhankelijk van het temperament van uw bc, is soms 1x per week voldoende om ‘uren’ te wandelen.
 • goed voer
 • in balans zijn

Er zijn 3 foklijnen – Werklijn – Werk/Showlijn – Showlijn

 • Werkhond – schapendrijven
 • Werk/Showlijn – verschillende hondensporten waaronder, behendigheid – dogfrisbee, show, maar ook schapendrijven.
 • Showlijn – Show, verscheidene hondensporten

Aankoop van een hond uit een van deze 3 lijnen garandeert NIET dat de hond geschikt is voor en/of interesse heeft in hondensport c.q. schapendrijven.

 • agility/behendigheid
 • carnicross
 • detectie
 • dogfrisbee
 • doggydance
 • flyball
 • herding/schapendrijven
 • hoopers
 • mantrailing
 • obedience/gehoorzaamheid
 • SUPPEN
 • consequente hand/baas nodig
 • geen harde hand
 • liefdevol
 • opvoeding richting kinderen, duidelijk zijn wat een hond is en respect bijbrengen. Een border collie zal corrigerend optreden, als ze het kind als pup zien en het kind over de grenzen van de hond gaat.

Hij is zo leergierig, dat soms zonder dat je het doorhebt, hij iets geleerd heeft, wat je liever niet wilt/ziet. Zaak is dan om dat of voor te zijn of ermee aan de slag te gaan.

Ik heb altijd geleerd, dat het beter is om vanaf het begin goed de hond de juiste manier aan te leren, want het is heel lastig om iets wat fout is aangeleerd om dat weer om te buigen naar iets wat goed is. Je hebt daarvoor heel veel geduld en tijd nodig.

Alle karaktertrekken die bij dit ras horen, kunnen tegen de hond werken. Zaak is daarom dat je iets onderneemt met je hond, het maakt eigenlijk niet uit wat, mits het in verhouding staat met dat je rekening houdt met overprikkeling en de nasleep van adrenaline. Het is daarom goed om de baseline van je hond te ((h)er)kennen en goed op dat gebied te zijn voor je hond.

Border collies zijn net sponzen, ze gaan maar door en door, zolang je ze niet begrenst. Daarom is het vanaf pup af aan belangrijk dat je de pup genoeg rust geeft. De beste manier, die ik ken, is om de pup in zijn of haar bench te zetten.

Voor adviezen kunt u zich altijd tot mij wenden.

Spirit of Three (NL/EN)

Ik heb heel lang erover nagedacht, veel uitgezocht, veel gepraat met andere fokkers en uiteindelijk toch besloten om de stap te wagen. We wilden al met Diego een nestje doen, maar er kwam steeds niet de juiste match voorbij. Helaas was dat eind 2014 een behoorlijke klap in ons gezicht, toen we hem door acuut nierfalen hebben moeten laten inslapen. Toen Martin erbij kwam, was het eerst niet aan de orde, aangezien we bezig waren met onze relatie, maar toch bleef het in mijn achterhoofd.

Van lieverlee, heb ik toch mijn droom van het opzetten van een border collie lijn aan hem verteld en hij was direct enthousiast. Ook hij was inmiddels border collie fan.

Dit betekende voor mij dat ik verder mijn plannen kon ontwikkelen, al onze hoop is nu gevestigd op Elena en haar nageslacht.

A long time, I did a lot of thinking, searching and a lot of talking with other breeders and finally decided to take it to the next step. We wanted to do a litter with Diego, but the right match didn’t came along. Sadly at the end of 2014, we were devastated to let him go by acute kidney failure. When Martin joined, at first it wasn’t an issue, since we were a newly couple, but it stayed in the back of my mind.
 
Gradually, I told him about my dream about setting up a border collie line and he immediately was enthusiastic. He too was a border collie fan.
 
This meant for me, I could further develop my plans, all our hopes are now pinned on Elena and her offspring.

Vrij vertaald betekent het ‘De Drie-Eenheid’ of “Alles Komt In Drieën” of ‘In de Geest van Drie’. 

Spirit betekent Bezieling, Leven, Levenskracht, Geest, Ziel, Aanmoediging. Dat zijn border collies in onze ogen: Mooie zielen, die ons aanmoedigen om goed te doen en die altijd vol leven zijn.

Three betekent het cijfer 3. Dit cijfer brengt ons geluk en heeft voor mij, Carolien, een bijzondere betekenis en is toevallig heel vaak aanwezig in onze levens: 3 kinderen (Jansen), 3 honden, etc etc. Helaas missen we van beide voorbeelden 1 kind en 1 hond. Beiden zijn nog in geest bij ons: Spirit.

Bij het brainstormen over een kennelnaam stond deze bovenaan.

Afgekort zal de kennelnaam ‘SOFT’ gaan heten, wat niet betekent dat onze hondjes softies zijn. Het betekent dat we voor de SOFTe aanpak gaan en dat we SOFTe wezens willen fokken.

Loosely translated it means “The Trinity” or “Everything Comes in Threes” or “The Spirit of Three”.

Spirit means Inspiration, Life, Vitality, Spirit, Soul, Encouragement. These are border collies in our eyes: Beautiful souls, encouraging us to do good and always full of life.

Three, the figure 3. This figure brings us happiness and for me, Caroline, a special significance and happens quite often present in our lives: 3 children (Jansen), 3 dogs, etc etc. Unfortunately, we missed both examples 1 child and 1 dog. Both are still in spirit with us: Spirit.

When brainstorming on a kennel name this was the first name we all liked.

Abbreviated the kennel name will be called “SOFT”, which does not mean that our dogs are softies. It means we go for the soft approach and we are breeding soft spirits.

Ik vind het belangrijk om over het fokken een bepaalde visie te hebben en deze wil ik graag met jullie delen.

Elke match die ik in mijn toekomstige lijn maak is niet om het ras te vermeerderen, maar om een aanvulling te zijn op wat ik zie als het ras Border Collie. Onder het kopje Border Collie kun je zien wat ik daaronder schaar.

Ik zie graag dat elke fokteef of dekreu die ik gebruik:

 • volledig is getest op HD, oogtesten (inclusief CEA_PRA en glaucoom), CEA_CH, GG, IGS, (MDR-1,) NCL5, SN, TNS of er moeten duidelijke bewijzen zijn die aantonen wat de resultaten zijn van de ouderdieren. Echter het moet getest zijn.
 • qua karakter, stabiel en volwassen genoeg zijn.
 • moeten FCI-shows of door rasvereniging functioneel exterieur met minimaal een voldoende hebben afgelegd, aanlegtesten, sporten.

Daarnaast fok ik niet voor een ander, maar vooral voor onszelf en vanuit elke combi zal er een pup dan ook bij ons blijven. Dit betekent dat ik met veel zorg de lijnen uitzoek en probeer op een verantwoordelijke manier te fokken. Het liefst dat alle partijen (fokteef-eigenaar, dekreu-eigenaar, BCCN en door de eigenaren gewenste instanties) erachter staan.

En ik monitor het nest en de pups op gebied van gezondheid, gedrag. Niet alleen in het kader van het ras, maar ook vanwege mijn eigen fokvisie dat het nodig is. Dit betekent dat op de respectievelijke leeftijden van 1-3-6 jaar, de pups getest worden officieel op ECVO en glaucoom, en op de leeftijd vanaf 2 jaar officieel op HD en (on)officieel op ED/SD. Deze kosten zullen voor rekening van de pupkoper zijn. Natuurlijk mag deze leeftijd ook jonger zijn, mocht de pupkoper een sport intensief gaan doen.

I think it’s important to talk about breeding a certain view and i would like to share with you.

Every match I make my future line is not to propagate the race, but to complement what I see as the Border Collie breed. Under the heading Border Collie can tell you that I think is underneath.

I like to see that each breeding female or stud that I use:

 • has been fully tested on HD, eyetesting (including CEA_PRA and glaucoma), CEA_CH, GG, IGS, (MDR-1,) NCL5, SN, TNS whether there is clear evidence should be showing what the results of the parent. However, it must be tested.
 • in character, are stable and mature enough.
 • must FCI shows or breed functional conformation at least have passed a sufficient aptitude tests, sports.

I also do not breed for another, but mainly for ourselves and from each combination a puppy will therefore stay with us. This means to research the lines with care and try to breed responsibly. Ideally, all parties (breeding female owner, stud-owner, BCCN and appropriate authorities by the owners) stand behind the match.

And I also will be monitoring the nest and whelps in the field for health, behaviour. Not only for the sake of the breed, but also because it is my Vision as a breeder it is necessary. This means at the age of 1-3-6 years, the whelps will be officially tested for the eyes and glaucoma, and at the age of 2 year officially tested for HD and unofficially tested for ED/SD. The costs will be for the puppy buyer. Of course, the puppybuyer can do this at a younger age, when going to do a sport intensely.

De pups groeien op in huiselijke kring en zullen als ze het huis verlaten om naar hun eigenaar/eigenaren te gaan in bezit zijn van:

 • een stamboom (dit zal later toegestuurd worden door RvB)
 • hondenpaspoort
 • alle informatie tot onze beschikking over de ouderdieren en de pup zelf digitaal (downloadbaar)
 • een koopcontract van RvB/BCCN en Spirit Of Three fysiek
 • lidmaatschap tot de kennel-FB-groep van Spirit Of Three, maar ook nest-FB-groep
 • lidmaatschap tot het forum hier op de website
 • toegang krijgen tot een digitale bibliotheek waar veel informatie is opgeslagen
 • een knuffeltje met de nestgeur
 • voer voor de eerste paar dagen
 • een lijn en halsband van de kennel
 • getest op CEA_CH (klinisch) tussen de 7 en 8 weken
 • getiterd en op maat gevaccineerd
 • bij pups die naar het buitenland gaan of waar met 9 weken nog geen pupkoper is, zal met 12 weken een rabiësinenting ontvangen

De pup krijgt u niet gelijk mee, we krijgen beiden bedenktijd. Hierin kunnen we zowel de financiële als emotionele gevolgen overdenken. Mijn eerste zorg zal altijd de pup zijn. Als u vragen heeft, stel ze gerust. Pups mogen ook altijd weer terugkomen, ongeacht hun leeftijd.

De pups gaan weg met een koopcontract van de RvB/BCCN en Spirit Of Three. Over de prijs valt niet te onderhandelen.

Kosten voor de aanschaf van een border collie pup bij ons zijn gebaseerd op gelden die we in de ouderdier(en) hebben gestoken, oa testen en afdrachten naar Raad van Beheer, gemeente(s) en de rasvereniging BCCN, alsook de bijkomende verzorgingskosten voor de pups zelf (voer, DA-bezoeken, inentingen/titeren, afdrachten naar Raad van Beheer etc).

Ik ben groot voorstander om te titeren, dus pas ik het ook toe en ik vraag ook pupkopers om daarvoor open te staan.

Ook zal er bij een volgende nest een bepaald systeem in werking treden, waarbij ik meer vraag voor de pup, maar waarbij je bij bepaalde mijlpalen (titeren, vaccinaties, onderzoeken) een gedeelte terug kan krijgen als daaraan voldaan wordt.

Toekomstige pup-eigenaren kunnen altijd met mij in gesprek gaan en voorkeuren uitspreken, maar ik bepaal uiteindelijk in overleg naar wie de pup(s) gaan, gebaseerd op de karakters van de pups en wat men aangeeft. Ik werk niet met een wachtlijst met plaatsen, maar met een interesselijst. Bij mij staan dingen pas echt helemaal vast als een pup een forever home gevonden heeft. Ik ben diegene die altijd 1e keuze heeft, aangezien ik niet alleen het ras wil aanvullen, maar ook mijn eigen roedel wil versterken met het oog op de toekomst. Dekreu-eigenaar heeft 2e keuze, mits hij/zij daar gebruik van wil maken.

Elk nest en elke pup zullen gemonitord worden, in het kader van het ras, de populatie (statistische gegevens), op gebied van ziektes/aandoeningen en last but not least ik als fokker vind het voor mijn fokprogramma van levensbelang. Er zal daarom jaarlijks een terugkomweekend door ons georganiseerd worden.

Ik vind het erg leuk als mensen mij op de hoogte houden van de pups die bij ons geboren zijn. We zorgen al voor ze vanaf de dag dat een teef bij ons binnenkomt, alle loopsheden van de teef, de match, de dekking, de dracht, de geboorte, de nestperiode en we blijven ons daarna ook nog zorgen maken. Samen zullen we met de eigenaar de rest van het leven van de pup zorgen maken. Ik sta ook graag klaar om mee te denken en mee te leven als het nodig is.

The whelps shall be raised in a homely environment and will be leaving with their new owner(s) in possession of:

 • a pedigree (will be later send by RvB)
 • a dogpassport
 • all information in our possession about the parents as well as the whelp digital (downloadable)
 • a Dutch purchase from RvB/BCCN and Spirit Of Three fysical
 • membership of the kennel-FB-group of Spirit Of Three, but also the nest FB-group
 • membership to a group here on the website
 • access to a digital librairy
 • a stuffed animal with the scent of the nest
 • food for the first couple of days
 • a line and collar of the kennel
 • tested for CEA_CH (clinical) at the age between 7 and 8 weeks
 • titrated and when necessary vaccinated
 • whelps going abroad or whelps not having a forever home, will be vaccinated at 12 weeks with rabies.

The pup will not go with you straight away, we both get thinkingtime. I like you to think carefully about the financial and emotional consequences if this sweet creature is taken home. Mij first concern will always be the puppy. If you have questions, do not hesitate. Puppies can always come back, whatever age.

The pups leave with a purchase of RvB/BCCN and Spirit Of Three. The price is not negotiable.

Costs for the purchase of a border collie puppy with us based on funds that we in the older animal (s) have invested, including testing and payments to Raad van Beheer, town (s) and the breed club BCCN, as well as the additional care costs puppies themselves (food, DA visits, immunizations / titrated, payments to Raad van Beheer etc).

I am committed to titrated, so from now on I will use that and I ask also for puppy buyers to be open. 

Next litter I am going to use a certain system and ask a higher amount for purchase, so when certain milestones are met (titrated, vaccinations and tests) I can give a fixed refund back with each milestone.

Prospective puppy owners can always engage in conversation with me and tell me their preferences, but I finally decide in consultation to whom the puppies go, based on the characters of the pups and what all indicate. I do not work with a waiting list with 1st or 2nd choice. I’m the only one who always has 1st choice, as I not only want to complete the race, but I also want to strengthen my own pack. In the framework for the future. The stud dog owner has always 2nd choice, provided he/she wants to make use of it.

Every nest and every whelp will be monitored, framed by the breed, population (statistical data), diseases and conditions and last but not least I as a breeder from the breeding point of view I feel it is manditory. Therefor each year there will be a reunion weekend organized by us.

I very much enjoy it if people keep me posted about the whelps born with us. We are taking care of them from the day a bitch enters our lives, every heat, the match, the pregnancy, the birth, the nest period and we keep caring. Together with the owner we care for the rest of the life of a whelp. I am always willing to think along when needed.

X